tuple blog! คือผมกับตุลย์รู้จักกันตั้งแต่ช่วงหลังเราเรียนจบจากมหาวิทยาลัย ผมกับตุลย์เจอกันครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยเพื่อนสนิทอีกคนนึงคือซอว์ เราสามคนอยู่แลปเดียวกันที่มหิดลและเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แม้ว่าผมจะเดินทางมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Northwestern University ที่สหรัฐอเมริกา แต่เนื่องจากความชอบคล้ายๆกัน ทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ เขียนโปรแกรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ รวมถึงการท่องเที่ยวด้วย พวกเราจึงตัดสินใจตั้งบล้อกขึ้นมา ไว้ให้เพื่อนๆหรือคนรู้จักที่อยากจะเขียนอะไรบางอย่างมาเขียนกันง่ายๆ เราทั้งสองคนเขียนเว็บทั้งหมดแบบ open-source นั่นคือใครก็เข้ามาเขียนกันได้ หรือแก้เว็บโดยตรงได้อย่างไม่ยากที่ https://github.com/tupleblog/tupleblog.github.io. Hi folks! Me (@titipat_a) and @t_bluenex were friends where...