สอนเขียน visualization ของคุณวิภาวี จากโพสต์ของ the Momentum

TITIPATA bio photo

By TITIPATA

ชอบฟังเพลงอินดี้และอัลเทอร์เนทีฟ เวลาว่างชอบเขียนโปรแกรมและเล่นเกม

Email Twitter Google+ Github

Reading time ~25 minutes

TITIPATA bio photo

By TITIPATA

ชอบฟังเพลงอินดี้และอัลเทอร์เนทีฟ เวลาว่างชอบเขียนโปรแกรมและเล่นเกม

Email Twitter Google+ Github

เพิ่งเห็นโพสต์ของคุณวิภาวีออกมาเมื่อวาน ว่าด้วยเค้าเอาไลน์แชทมาพล็อตเทียบระหว่าง 4 เดือนแรกตอนเริ่มคบกัน กับ 4 เดือนก่อนที่จะเลิกกัน

คุณวิภ (ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะ) ได้เขียนโค้ดไว้บน Github ด้วยที่ wipaweeeeee/callMeAdele

สืบเนื่องจาก blog ที่แล้วของเราว่าด้วยการวิเคราะห์​ LINE แชทเช่นกัน เราจะมาลองใช้ rune.js ที่คุณวิภใช้ มาพล็อตไลน์แชทของตัวเองบ้าง

เราจะลองพล็อตงานของคุณวิภกัน แต่ลองแค่งานเดียวพอนะ เค้าให้ชื่อชิ้นงานว่า ramble

โหลดแชทเช่นเคย

เริ่มด้วยเราโหลดไลน์แชทมาก่อนเช่นเดิม จากนั้นเราพึ่งตัวช่วย Python ฟังก์ชันที่เราเขียนไว้ใน titipata/visualize_line_chat ซะหน่อย

หน้าที่ของพวกเราคือการนับจำนวนตัวอักษรที่พิมพ์ไปในแต่ละแชทของแต่ละคนเท่านั้น เราจะเปลี่ยนหน้าตาแชทตามข้างล่าง

2017.03.10 Friday
07:38 user1 hello
08:06 user2 hi, how are you?
08:37 user1 i'm doing great, i'm going to get Thai food tonight.
08:38 user1 and go to the gym later :)
08:40 user2 aww, have fun. send me some photos
2017.03.11 Saturday
01:39 user2 aww, i just got ramen today
01:39 user1 did you like it!?
07:54 user2 hahahahahah yupp

ให้เป็นไฟล์สกุล json หน้าตาประมาณนี้

[{"user_id":0,"chat_length":2,"char_length":11},
 {"user_id":0,"chat_length":6,"char_length":33},
 ...
]

เทคนิกของเราก็คล้ายๆเดิม เราต้องแยก user ออกมาจากแชทก่อน จากนั้นก็นับจำนวนตัวอักษรในแต่ละแชท โค้ด Python หน้าตาประมาณนี้หล่ะ

import line_utils
import pandas as pd
chats = line_utils.read_line_chat('line_chat.txt') # อ่านไลน์แชท แล้วเก็บไว้เป็น python dictionary
users = line_utils.get_users(chats) # เก็บชื่อผู้ใช้งานออกมา
chats_split = [line_utils.split_chat(chat, users) for d, chat in chats['chats']] # แยกแชทออกมาเป็น (time, user, text)
users_dict = dict(zip(users, [0, 1]))
line_chat_tuple = [(users_dict.get(user), len(text)) for (time, user, text) in chats_split if users_dict.get(user) is not None]

หลังจากนั้นก็ใช้ pandas ไลบรารี่ในการเอาเปลี่ยน chat เป็นสกุล json แบบที่คุณวิภใช้ได้ละ เขียนแค่อีก 2 บรรทัดเท่านั้น

line_df = pd.DataFrame(line_chat_tuple, columns=['user_id', 'char_length'])
line_df[['user_id', 'char_length']].to_json('example.json', orient='records')

เอาไฟล์นี้อัพโหลดไปที่ไหนก็ได้ เราอัพโหลดไปบน gist.github.com แล้วเก็บลิงค์​ของ raw json file มา

พล็อตโดยใช้ rune.js

โอเค หลังจากที่เราอัพโหลด json ไฟล์ไปซักที่่แล้ว ถึงเวลาที่จะมาพล็อตกันโดยใช้ rune.js ซึ่งเป็น javascript library ใช้สำหรับพล็อตโดยเฉพาะ เราต้องสร้างโฟล์เดอร์ที่ประกอบด้วยไฟล์​ดังต่อไปนี้

สองไฟล์หลังนั้นคุณวิภได้เขียนไว้ให้แล้วที่ wipaweeeeee/callMeAdele เราได้จัดไฟล์ไว้ให้ด้วย สามารถเข้าไปดูใน titipata/visualize_line_chat/tree/master/runejs_example ได้นะ

หน้าตาของ index.html เป็นดังต่อไปนี้

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>ramble</title>
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="rune.js"></script>
 <style type="text/css">
  body {
   background-color: white;
  }
  #canvas svg {
   background-color: white;  
   display: block;
   margin: auto;  
  }
  #canvas {
   background-color: white;
   display: flex;
   justify-content: center;
   height: 100vh;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <div id="canvas"></div>
 <canvas id="blankcanvas" style="display: none"></canvas>
 <script type="text/javascript" src="sketch.js"></script>
</body>
</html>

ส่วนหน้าตาของ sketch.js นั้นเป็นดังต่อไปนี้ แต่เราต้องเปลี่ยน url: เป็นลิงค์ไปที่ไฟล์ json ที่เราอัพโหลดไว้แทนนะ (อีกทีนึง เราอัพโหลดไปที่ gist.github.com แต่จะอัพกันไปที่ไหนก็ได้ตามสะดวก)

var r = new Rune({
 container: "#canvas",
 width: 380,
 height: 380,
 debug: false,
});

$.ajax({
 type: 'GET',
 url: "https://gist.githubusercontent.com/titipata/9a5ff79c53dedd36368388a72bd72db7/raw/3fa3048b830365d468c04a3e321770c2de9684a5/example.json",
 dataType: 'json',
 success: function(result){
 var x = 0;
 var y = 0;
 var xt = 0;
 var yt = 0;
 for( var i = 0; i < result.length; i++ ) {
  if ( result[i].chat_length.length != 0 ) {
   if( result[i].user_id == 1 ) {
    r.rect(x, y, 2, result[i].char_length)
     .stroke(false)
     .fill(180)

   if( y > r.height ) {
    x += 3;
    y = 0;
    r.rect(x, y, 2, result[i].char_length)
     .stroke(false)
     .fill(180)
    }
   }

   if(result[i].user_id == 0) {
    r.rect(xt, yt, 2, result[i].char_length)
     .stroke(false)
     .fill(0)

    if( yt > r.height) {
     xt += 3;
     yt = 0;
     r.rect(xt, yt, 2, result[i].char_length)
      .stroke(false)
      .fill(0)
    }
   }
   y += result[i].char_length;
   yt += result[i].char_length;
  }
 }
 r.draw();
 }
});

ชิ้นงาน

พอเปิด index.html ขึ้นมาก็จะได้งานแบบที่คุณวิภทำละ ไม่ยากอย่่างที่คิดเลยนะเนี่ย

แต่เรายังไม่ได้เลิกนะ (เพราะยังไม่มีแฟน) ก็เลยยังไม่มีพล็อต 4 เดือนก่อนเลิก ฮ่าๆ

ใครว่างๆก็ไปลองเล่นกันได้นะ :)

จาก Reinforcement Learning จนมาเป็น Deep Reinforcement Learning (ฉบับพกพา)

ทำความรู้จักการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง (reinforcement learning) ตั้งแต่เบื้องต้น จนมาเป็น Deep Reinforcement Learning ได้ในงานวิจัยปัจจุบัน

[Python] profiler ด้วย line_profiler

Published on February 09, 2019

[รีวิว] เน็ตบ้าน AIS

Published on February 05, 2019